Odstąpienie od umowy

§6 pkt. 5. Regulaminu Serwisu wp-lab.pl
Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Serwisu według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Serwisu.

[embeddoc url=”https://www.wp-lab.pl/wp-content/uploads/2019/04/odstąpienie-od-umowy.pdf” height=”800px” download=”none”]