Reklamacja

§5 pkt. 3. Regulaminu Serwisu wp-lab.pl
Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: “reklamacja”) i powinny zawierać:

  • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
[embeddoc url=”https://www.wp-lab.pl/wp-content/uploads/2019/04/reklamacja.doc” height=”800px” download=”none” viewer=”microsoft”]